Registracija korisnika

Za prijavu rada za učešće na Salonu potrebno je prethodno da se registrujete. Po registraciji dobićete generisanu poruku E-mail sa aktivacionim linkom.

Osnovni podaci
Podaci o nalogu
E-mail adresa se koristi prilikom prijave korisnika i služi za dalju komunikaciju tokom trajanja konkursa