Propozicije o učešću na 43. Salonu arhitekture

Pravo izlaganja i učestvovanja u takmičenju za nagrade Salona imaju sva fizička i pravna lica koja profesionalno deluju u oblasti arhitekture, kao i studenti, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine.

Učesnik na Salonu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na realizaciji Salona, odnosno lice koje je član Saveta Salona kao ni lice koje je član Žirija. Učesnik Salona ne može biti lice koje je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa članom Žirija u periodu od trenutka javnog poziva za Salon do zatvaranja Salona.

U konkurenciji za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i to u sledećim kategorijama:

  1. Arhitektura,
  2. Urbanizam,
  3. Enterijer,
  4. Eksperiment i istraživanje,
  5. Publikacije,
  6. Arhitektonska kritika,
  7. Arhitektonska fotografija,
  8. Konkursni projekti,
  9. Studentski radovi.

Radovi realizovani van teritorije Republike Srbije biće selektovani i vrednovani u kategoriji – Gost Salona.

Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i studenti i to u kategoriji Konkursni projekti. Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati i studenti i to u kategoriji Studentski radovi.

Studenti koji nastupaju sa radovima realizovanim u okviru nastavnih aktivnosti moraju imati preporuku mentora, odnosno rukovodioca nastavnog predmeta u okviru koga su izrađeni radovi.

Na Salonu, po pravilu, mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili su realizovani u periodu od 2 (dve) godine koje prethode Salonu, pod uslovom da nisu izlagani u istoj kategoriji na prethodnim salonima arhitekture.

Katalog će biti na srpskom i engleskom jeziku.

Važni datumi

Rok za dostavu prijave radova je produžen do 5. marta 2021.

Rezultati selekcije biće poznati autorima do 12. aprila 2021.

Rok za dostavu materijala za katalog do 19. aprila 2021.

Rok za dostavu materijala za pano do 22. aprila 2021.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada: naknadna objava

Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije Žirija. Broj prijavljenih radova je neograničen. Prijava radova vršiće se elektronskim putem preko web portala Salona.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji su prošli žiriranje i selektovani su za izlaganje. Kotizacija za učešće na Salonu iznosi 6000 RSD za kategorije za kategorije arhitektura, urbanizam, enterijer i eksperiment i istraživanj, i 5000 RSD za kategoriju konkursni projekti.

Kotizacija obezbeđuje štampanje i izlaganje jednog rada i dva primerka kataloga. Od 2015. godine MPU je preuzeo u celosti štampanje radova za izlaganje. Troškovi štampe su uključeni u iznos kotizacije. Učesnici koji izlažu u kategorijama publikacije i arhitektonska kritika umesto kotizacije ostavljaju Muzeju dva primerka svoje publikacije (knjiga, časopis, tekst).

Studenti plaćaju samo štampanje izložbenog plakata u iznosu od 1000 RSD.

Uplata kotizacije za fizička lica se vrši na račun Muzeja 840 - 31120845 - 93; primalac: Prihodi ustanova kulture, Muzej primenjene umetnosti. Poziv na broj obavezan 97 9102339040174231400; obavezno navesti svrhu uplate Kotizacija za učešće na Salonu arhitekture.

Za uplatu kotizacije za pravna lica potrebno je prvo dostaviti podatake o preduzeću, nazivu primljenog rada/radova i iznosu kotizacije na e-mail ivana.drcelic@mpu.rs i potom uplatu izvršiti po prispeću fakture.

Kotizaciju treba uplatiti do do 22. aprila 2021.

Svečano otvaranje Salona

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada će biti naknadno objavljen. Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).